Yaakov Levy - velvyslanec Státu Izrael v České republice - výňatek z předmluvy

Když jsem poprvé četl knihu START-UP NATION, nemohl jsem

si nepovšimnout analogií mezi českou a izraelskou historií. Izraelskou

reakcí na téměř nepřekonatelné překážky a mimořádně nepříznivé

podmínky bylo drát se kupředu. Založení našeho státu bylo spojeno

s tolika riziky a první roky jeho existence byly naplněny takovým

množstvím konfliktů a problémů, že jsme neměli jinou možnost než

stát se národem, který problémům umí čelit, překážky je odhodlán

překonávat pomocí neobvyklých řešení a při každé příležitosti prokazuje

nezdolnou houževnatost.

 

Praha, březen 2011

facebook

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Kniha START-UP NATION hledá odpověď na nelehkou otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? (více o knize)

kniha Start-Up Nation Prohlédnout ukázku knihy Prohlédnout ukázku knihy