Karel Havlíček - recenze

Karel Havlíček,

předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Recenze knihy

START- UP NATION

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Dan Senor - Saul Singer

Nakladatelství ALIGIER

 

Prvním krokem ke spolehlivému konci našeho podnikání je dospět k závěru, že jsme opravdu dobří, že nepotřebujeme poznávat nic nového, tím spíše jedná-li se o poznání z jiného než tuzemského dvorku. Stejně tak nebezpečné může ale být bezbřehé vzhlížení k jedinému vzoru, nehledě na to, jedná-li se osobnost, firmu či stát. I ta největší tuzemská firma má svůj životní cyklus a tudíž ji čeká doba pádu, i ten největší tuzemský podnik, je z celosvětového hlediska prakticky neznámým hráčem. Tím spíše je nezbytné trvale měnit, zlepšovat a porovnávat naše kroky s těmi, kteří si získali celosvětový respekt. Je dobré pochopit americkou mentalitu podnikání, stejně tak jako čínskou, indickou, ruskou nebo například jihoafrickou. Nikoliv proto, abychom vše tupě okopírovali, ale abychom rozpoznali různé cesty, vedoucí k úspěchu v různých kulturách. Pokud si dokážeme z každého příběhu odnést pozitiva i negativa, z něčeho se poučíme, něco použijeme, máme základní předpoklad pro rezervaci vstupenky na světové trhy.

 

Kniha Start-Up Nation popisující úspěch izraelských firem na světových trzích je v mnohém poučná. Izrael je malá země, srovnatelná s Českou republikou, nicméně úspěch izraelských manažerských týmů ve světě je obdivuhodný. Pochopitelně, ne vše je aplikovatelné do našeho prostředí. Nelze asi očekávat obnovení povinné základní vojenské služby, stejně jako si představit život v trvalém napětí, či očekávat migraci Čechů srovnatelnou s izraelskou náturou. Při pozorném čtení příběhů izraelských podnikatelů není možné nepostřehnout vůli, houževnatost a určitou míru drzosti mířit na pozice nejvyšší. Jazykové vybavení, vzdělání a přímočarost, prosazovaná s nebývalou dávkou sebevědomí, v kombinaci s technickými dovednostmi jsou příkladem, který stojí za pozornost. Svět se zásadně mění a malé střední firmy musí velmi rychle měnit dlouho zažité postupy. Drtivá většina firem do 250 zaměstnanců nepřežije v EU pátý rok od svého založení, zkracuje se čas pro rozhodování, stejně jako životnost produktů, úspěch v exportu je založen na přidané hodnotě v podobě služby či prodeji znalostí.

 

Česká republika jako malé ekonomika nikdy nebude zemí velkých korporací, naopak malé a střední firmy a jejich asociace budou trvale posilovat svojí úlohu v podnikatelském prostředí. To se neobejde bez trvalých změn spojených se zakládáním nových podniků nebo investováním do projektů v rostoucích v oborech s vyšší přidanou hodnotou, investováním do vzdělání a do jedinců, kteří méně mluví, více činí.  Termíny jako start-up nebo spin-off budou čím dál častěji v tuzemském podnikatelském slovníku. Můžeme namítnout, že úspěch izraelských podnikatelů je dán jinými faktory, například jejich pospolitostí, vysokou mírou podpory amerických investorů nebo je to jen nafouknutá bublina. Můžeme se i pozastavit nad tím, že kniha je šikovným PR současného Izraele. Můžeme mnohé, ale nejprve bychom si ji měli přečíst a zamyslet se k čemu nám může být užitečná., Z vlastní praxe potvrzuji, že v mnohém, budeme-li jen trochu ochotni připustit si, že k dokonalosti máme na míle daleko.

 

Karel Havlíček

2/7/2011

facebook

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Kniha START-UP NATION hledá odpověď na nelehkou otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? (více o knize)

kniha Start-Up Nation Prohlédnout ukázku knihy Prohlédnout ukázku knihy