Panelová diskuze - Restart

Panelová diskuze za účasti spoluautora knihy START-UP NATION Saula Singera a dalších hostů - velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy, GŘ Microsoft Europe Jan Mühlfeit, GŘ RSJ algotithmic trading Karel Janeček.

facebook

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Kniha START-UP NATION hledá odpověď na nelehkou otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? (více o knize)

kniha Start-Up Nation Prohlédnout ukázku knihy Prohlédnout ukázku knihy